Scanlang Translations

Språkkurser

Den som vill lära sig ett skandinaviskt språk av kvalificerade lärare som har språket som modersmål kan med fördel vända sig till ScanLang! Vad betyder då kvalificerad språkundervisning för oss? Jo, för oss består en bra språkkurs av flera olika delar:

Finska, svenska och norska: undervisning i små grupper

Vi anser att undervisning i små grupper är det optimala sättet att lära sig ett språk. Ett begränsat antal deltagare innebär dels att varje deltagare får individuell hjälp, men möjliggör samtidigt ett inlärningsfrämjande utbyte med övriga deltagare – till skillnad från vid enskild undervisning. I en liten grupp kan man öva uttal och prova på det nya språket i en verklighetsnära men ändå skyddad omgivning. I en liten grupp kan man dessutom ta större hänsyn till de enskilda deltagarnas önskemål. Av dessa anledningar är det aldrig fler än 6 deltagare i våra grupper.

Kvalificerade kursledare

Våra kursledare har alltid det aktuella språket som modersmål. De är uppvuxna med språket och kulturen och kan bidra med mycket värdefull "insiderkunskap". För att kunna förmedla språket krävs dock även teoretisk och pedagogisk kompetens – därför har alla våra kursledare utbildning inom språk/pedagogik.

Skräddarsydd utbildning

Mål är viktiga för lärande. Vi anser dock att målen måste anpassas till kursdeltagaren och inte omvänt. Det tjänar nämligen inte mycket till att plöja igenom en lärobok på föreskriven tid om man missar delar av innehållet på vägen och därför kanske måste göra om kursen.

I våra standardkurser tar vi hänsyn till de fyra färdigheter som anges i Europarådets referensram för språk (tala, lyssna, läsa och skriva). Vid behov kan vi även erbjuda specialkurser inriktade på en viss färdighet eller ett visst ämne (t.ex. inför en semesterresa).

Användning av ett ledande verktyg för E-lärande

Innan du bokar en kurs kan det vara bra att ta en titt på språkets struktur och viktigaste ord. Här får du en känsla för det (lite exotiska) finska språket:

Reinschnuppern-ins-Finnische.jpg

Genom E-lärande upprepar man det man har lärt sig några veckor efter kursens slut – eller när man vill. Vissa moduler erbjuds som E-kurser så att den som råkar missa ett kurstillfälle kan ta igen det man har missat. Som kursdeltagare har man på så sätt tillgång till viktiga delar av kursen via internet på datorn, surfplattan eller mobilen. Förutom texterna behandlas innehållet dessutom i form av exempelvis bilder och flervalsfrågor. Man kan även genomföra hela kursmoduler online och på så sätt spara reskostnader för medarbetare på andra orter.

E-lärande lämpar sig både för att genomföra hela kurser och som ett tillägg till en befintlig kurs. När man lär sig ett nytt språk är det viktigaste dock att lära sig att tala det ordentligt, vilket man bäst lär sig på plats eller via webbseminarier i mindre grupper. Vi använder oss av blandade lärmiljöer men lägger fokus på närvarokurser, som deltagarna sedan kan upprepa eller fördjupa med hjälp av E-lärande.

För företag ger ett samarbete med ScanLang framför allt följande fördel: företaget erbjuder inte bara sina medarbetare fortbildning i form av branschspecifika språkkurser, utan får även tillgång till en företagsintern webbåtkomst till de viktigaste modulerna i språkkursen. På så sätt är era skräddarsydda kurser – och den speciella företagsterminologi som är kopplad till dessa kurser – alltid tillgängliga online även för andra medarbetare.

Vårt verktyg för E-lärande är utvecklat av det finska företaget Eliademy for Business. Vi har valt detta verktyg eftersom det erbjuder ett mycket lättanvänt gränssnitt både för lärare och för kursdeltagare och vi fungerar samtidigt som distributör och säljer verktyget till företagskunder i Österrike och Schweiz. Med denna leverantör distribuerar över 800 företag och organisationer sitt kursinnehåll, bland dessa Stockholms musikpedagogiska institut och institutet för tropisk medicin i Belgien.

icon-kontakt.gifHAR DU NÅGONTING ATT FRÅGA?
 

Skriv oss e-post eller ring +43-(0)1 90 93 764!