Scanlang Geschäftsführer - Mag. Katja Jääskeläinen und Mag. Franz Michael Bauer

Saksa-suomi-käännökset

Saksa on suomeen käännettäessä yksi yleisimmistä kielistä – Suomen kääntäjien ja tulkkien vuosittaisissa palkkiokyselyissä saksa on yleensä yksi viidestä useimmin käännetystä kielestä. Toisin kuin käännettäessä suomesta saksaan, ovat saksa-suomi-käännökset tavallisesti osa isompaa pakettia, jossa esimerkiksi koneen käyttöohje tai yleiset myyntiehdot käännätetään usealle eri kielelle.

Saksa on germaaninen kieli, joten sen kääntämiseen liittyvät haasteet ovat samantapaisia kuin englannissakin. Kaikkia kieliä koskee toki vaatimus tuottaa täsmällinen ja virheetön kieli suomen kielen ehdoilla, mutta useimmin käännetyistä kielistä näkee enemmän myös heikompilaatuisia käännöksiä, joissa on vieraan kielen sana vain mekaanisesti korvattu suomalaisella, välittämättä siitä, istuuko rakenne suomen kieleen. Yksi tunnettu esimerkki tällaisista rakenteista on ns. finaalirakenne, joka ilmaisee, mitä on tehtävä, jos halutaan saavuttaa jokin tavoite. Germaanisissa kielissä tämä on hyvin yleinen rakenne, jota käytetään etenkin tekniikan käännöksissä: Um das Fenster zu schließen, drücken Sie den Griff nach unten. Suomessakin on kyllä mahdollista ilmaista asia finaalirakenteella: Sulkeaksesi ikkunan paina kahva alas. Asiatekstikäännöksissä tällainen ilmaisutapa kuulostaa kuitenkin helposti jäykältä ja epäluonnolliselta, syynä mm. se, että rakenne on suomessa hyvin kirjallinen, kun taas asiateksteissä pyrkimyksenä on tuottaa luonnollisen kuuloista yleiskieltä. Finaalirakenne saa tekstin helposti tuntumaan vieraalta, ja käännössuomen erityispiirteitä koskevassa tutkimuksessa (esim. Jantunen ja Eskola 2002) onkin osoitettu, että finaalirakenteita on englanti-suomi-käännöksissä yli kaksi kertaa niin paljon kuin suoraan suomeksi kirjoitetuissa teksteissä.

Finaalirakenteiden käyttö ei toki ole kiellettyä, mutta huolellisesti työskentelevä kääntäjä miettii aina, onko sen käyttö perusteltua vai olisiko jokin muu sanontatapa luontevampi. Edellä mainitussa tapauksessa suomalainen voisi sanoa vaikkapa Jos haluat sulkea ikkunan, paina kahva alas tai Ikkuna suljetaan painamalla kahva alas.