Scanlang Dolmetschen

- Lokakuu 2018: ScanLangille vuoden 2018 talouspalkinto!

ScanLang sai 9. lokakuuta 2018 aivan erityistä kunniaa, kun itävaltalais-suomalainen kauppakamari FINNCHAM myönsi sille vuoden 2018 talouspalkinnon. ScanLang palkittiin sarjassa ”Yritys, joka myy Itävallassa suomalaisia tuotteita tai palveluja”. ScanLang on erittäin otettu tästä kunnianosoituksesta ja kiittää kovasti palkinnosta! Lisätietoa palkinnonjakotilaisuudesta FINNCHAMin kotisivuilla https://finncham.at/preisverleihung-wirtschaftspreis-finnland-oesterreich-2018/

 

Wirtschaftrspreis-2018-9050.jpg

Kuvassa ScanLangin toimitusjohtajat Franz Michael Bauer ja Katja Jääskeläinen sekä FINNCHAMin varapuheenjohtaja Anna Ahlbom

 

— Heinäkuu 2018: Tehdas muuttaa Suomeen

Viimeisten parin vuosikymmenen aikana olemme saaneet kuulla monesti, miten Suomesta siirtyy tuotantoa ulkomaille. Päinvastaiset tapaukset ovatkin sitten harvinaisempia uutisia. Tänä vuonna on kuitenkin tällaistakin saanut kuulla, kun saksalainen TKM-konserni siirsi kesän aikana Itävallassa sijaitsevan Traismauerin tehtaansa toiminnot Suomeen. Suomalaisten kannalta tämä on ilahduttavaa, sillä tuotannon siirtymisen seurauksena Toijalaan syntyi useamman kymmentä uutta työpaikkaa.

Suomeen siirtyi kokonaan uusi tuotantolinja, nimittäin pyörösahojen valmistus. Se merkitsi runsaasti uutta opittavaa Suomen päähän, olihan kyseessä koneet, jollaisia Toijalassa ei ollut. Opiskelu sujuu parhaiten tekemällä itse konkareiden opastuksella, ja sitä varten Suomesta lähtikin Itävaltaan käymään useita toijalalaisia, niin johtoportaan väkeä kuin tuotannon työntekijöitäkin. Tuotannon puolella tuli kuitenkin pian vastaan käytännön ongelmia: monen itävaltalaisen kielitaito rajoittui saksan kieleen, jonka taas vain harva toijalalainen hallitsi. Koneiden käytön opettelussa on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että viestintä opastajan ja opastettavan välillä pelaa, joten apuun tarvittiin ammattiauttajia. Sellaisia löytyi pohjoismaisiin kieliin erikoistuneesta wieniläisestä käännöstoimistosta nimeltä ScanLang, jonka suomalaiset tulkit Katja Jääskeläinen ja Ellen Lindenborg tulivat paikan päälle varmistamaan, että kaikki tulevat ymmärrettyä just eikä sinne päin.

Kokemus oli tulkeillekin uusi. Enimmäkseen kääntäjänä toimivalla eli kirjallisia tekstejä kääntävällä Katja Jääskeläisellä oli kyllä lähes parinkymmenen vuoden kokemus tekniikan käännöksistä, mutta toimistotyöläiselle on harvinaista herkkua päästä itse halliin. ”Vaikka olenkin kääntänyt varmasti useamman sataa manuaalia, niin tämä oli ensimmäinen kerta, kun pääsin juurta jaksaen ja ihan käytännön tasolla perehtymään siihen, miltä hoonaus näyttää käytännössä, miten terän oikaisu oikaisukoneella tapahtuu ja miten hiomakoneeseen vaihdetaan kivi. Todella mielenkiintoinen ja palkitseva kokemus!”, sanoo Jääskeläinen.

Myös toijalalaisille kokemus antoi paljon. Suomalaisia kohdeltiin Itävallassa erittäin asiallisesti ja jopa ystävällisesti, vaikka ymmärrettävää olikin, että mielialat työpaikkansa menettävien traismauerilaisten parissa eivät olleet kovin korkealla. Jokainen oli silti auliisti valmis jakamaan suomalaisille osaamistaan, jotta koneiden käyttöönotto Suomessa sujuisi mahdollisimmat saumattomasti. Suomalaisten kannalta suurimmat ongelmat ilmenivät vähän yllättävällä taholla: Toijalan monipuolista ja terveellistä ruokaa tarjoavaan työpaikkaruokalaan tottuneet ihmettelivät itävaltalaisten tapaa kuitata lounas pelkästään makkara- ja juustosämpylöillä. Paikallisen leipurin aamuisin myymät sämpylät olivat kyllä tuoreita, mutta moni suomalainen ilmoitti keikkansa loputtua sämpyläkiintiön olevan vähäksi aikaa täynnä – ja miten hyvältä uudet perunat ja suomalainen grillimakkara nyt maistuvatkaan!

 

P1000505.JPG

 Toijalalaisia Traismauerissa, oikealla tulkki Katja Jääskeläinen

- Toukokuu 2018: Uusi tietosuoja-asetus voimaan toukokuussa

EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus, virallisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta, tuttavallisesti myös GDPR-asetus, on toukokuun 25. päivästä 2018 sitova. Asetus sisältää lukuisia uusia velvoitteita yrityksille: yritysten on mm. tiedotettava asiakkailleen, miten ne huolehtivat tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä. Ja jos yrityksellä on ulkomaisia asiakkaita, nämä tiedotteet on myös käännettävä asiakkaan kielelle. Kunnollisen, lain vaatimukset täyttävän käännöksen laatiminen vaatii kuitenkin asiantuntemusta - koska termit tulevat suoraan asetuksesta, niiden on oltava täsmälleen oikein

Tietosuoja on luonnollisesti tärkeää myös ScanLangille, joten olemme laatineet myös oman tietosuojaselosteemme, jonka voit lukea täältä: Tietosuojaseloste_ScanLang.pdf.

- Syyskuu 2016: Uusi asetus vähentää virallisten käännösten tarvetta

Euroopan parlamentti hyväksyi kesäkuussa 2016 uuden asetuksen, joka vähentää toiseen EU-maahan muuttavalle EU-maan kansalaiselle aiheutuvaa byrokratiaa. Asetuksen myötä poistuu velvollisuus toimittaa jokaisesta todistuksesta virallinen käännös. Tietyt vakiomuotoiset todistukset ja asiakirjat voidaan nyt tulostaa monikielisille lomakkeille, joista selviää heti, mitä kyseinen kohta tarkoittaa halutulla kielellä.

EU on periaatteessa monikielinen instituutio, jolla on 24 virallista kieltä. Yksittäisten valtioiden tasolla tilanne on kuitenkin ollut tähän asti aivan toinen: viralliset asiakirjat on annettu ainoastaan kyseisen maan virallisilla kielillä. Jos yhden EU-valtion kansalainen joutui tekemisiin toisen EU-valtion viranomaisten kanssa, hänen oli käännätettävä kyseinen asiakirja sen maan kielelle, ja usein näihin oli vielä hankittava aitousleima (ns. apostille). Tästä aiheutui kustannuksia ja vaivaa. Uuden asetuksen voimaansaattamisesta alkaen kaikki vakiomuotoiset todistukset, kuten syntymä- ja vihkitodistukset, (merkinnättömät) rikosrekisteriotteet ja asuinpaikkatodistukset, voidaan tulostaa monikielisille lomakkeille.

Tällaisia todistuksia tarvitsevan suomalaisen kannattaa siten pyytää viranomaista aina tulostamaan todistus monikieliselle lomakkeelle, jota ei siis tarvitse käännättää. Asiakirjat, joiden sisältö on ei-standardimuotoista, kuten testamentit ja sopimukset, on edelleenkin käännettävä auktorisoidulla kääntäjällä.

- Syyskuu 2016: Suomi kiinnostaa saksalaisia

Suomalaisten matkailualan yritysten kannattaisi tarttua tilaisuuteen hyödyntää saksalaisten kasvavaa kiinnostusta Suomea kohtaan, sanoo Suomessa huhtikuun lopussa vieraillut Saksan matkailuinstituutin apulaisjohtaja Ulf Sonntag. Sonntag esitteli Visit Finland -seminaarissa tuoreen Saksassa tehdyn matkailututkimuksen tuloksia. Vuoden 2016 matkailututkimuksessa selvitettiin muun muassa saksalaisten kiinnostusta Pohjoismaita kohtaan ja sitä, mitä he lomaltaan Skandinaviassa odottavat.

 Saksalaiset aiempaa kiinnostuneempia matkailusta Suomessa

Vertailu aiempien vuosien tutkimuksiin osoittaa, että saksalaisten kiinnostus Skandinavian-matkailua kohtaan on lisääntynyt. Kasvua on ollut nähtävissä jo parin vuoden ajan. Pohjoismaista varsinkin Suomi kiinnostaa. Kaikista yli viiden päivän lomamatkoista noin 2 miljoonaa tehdään Pohjoismaihin, ja näistä noin 100 000 matkaa suuntautuu Suomeen. Vaikka kiinnostus Suomea kohtaan on kasvanut, tulijoiden määrä ei ole kasvanut yhtä paljon. Suomen matkailualan yritysten kannattaisi käyttää kasvanutta kiinnostusta hyödykseen ja lisätä markkinointia saksankielisten maiden suuntaan. Saksalaiset pitävät Suomea turvallisena ja vakaana maana, mikä nykyisessä maailmantilanteessa ja turvallisuusuhkien lisääntyessä voi osaltaan parantaa Suomen mahdollisuuksia saksalaisten matkailukohteena.

Mitä saksalaiset haluavat lomaltaan

Kaikista saksalaisista noin 70 % tekee vähintään kerran vuodessa lomamatkan. Matkustavien saksalaisten määrän ei odoteta kasvavan, joten olemassa olevien kiinnostuksesta täytyy kilpailla. Eniten saksalaisia kiinnostaa aktiivi- ja löhöilyloman yhdistelmä: lomalla täytyy olla tekemistä, mutta ei liikaa. Suomeen yhdistetään koskematon luonto, hienot maisemat, turvallisuus sekä hyvät ulkoilumahdollisuudet kuten hiihto, vaellus ja pyöräily. Näitä saksalaiset lomaltaan Suomessa myös haluavat.

Kuinka tavoittaa Suomesta kiinnostunut saksalainen matkailija

Saksalaiset saa helposti tavoitettua internetin kautta. Saksalaisille matkailijoille tärkeimmät tiedonlähteet ovat matkailukohteen ja majoituspaikan verkkosivut. Myös perinteisemmän viestintävälineet pitävät vielä pintansa, sillä painetut esitteet, matkaoppaat ja muu matkailuun liittyvä kirjallisuus ovat viiden tärkeimmän tiedonlähteen joukossa. Suomalaisilla matkailualan yrityksillä on nyt erinomainen tilaisuus hyödyntää saksalaisten kasvavaa kiinnostusta maata kohtaan. Saksankielisyyteen kannattaa panostaa. Verkkosivut, painetut matkailuesitteet, ruokalistat ja muu matkailijoille tarkoitettu informaatio kannattaa käännättää saksaksi ja houkutella näin saksankielisiä matkailijoita. ScanLang on itävaltalainen pohjoismaisiin kieliin keskittynyt käännöstoimisto, joka auttaa mielellään ammattimaisten käännösten tekemisessä. Ammattimaisesti käännetty, sujuva kieli on osa onnistunutta markkinointia.