Scanlang Translations

ScanLang – övertygande översättningar

Om ScanLang GmbH

Vårt företag grundades år 2014 som GmbH (bolag med begränsat ansvar) av Katja Jääskeläinen och Franz Michael Bauer. Vi erbjuder tjänster inom områdena språk och kommunikationsverktyg, med hjälp av vilka våra kunder kan skapa en bättre dialog med sina kunder, patienter eller medarbetare. Utöver detta erbjuder vi rådgivning, översätter texter och tillhandahåller ett verktyg för nöjdhetsmätning.

I dagsläget har vi över 100 befintliga kunder som har ingått leveransavtal med oss. Våra befintliga kunder är till största delen verksamma inom offentlig förvaltning, myndigheter, sjuk- och hälsovård, konsultintensiva tjänster, hotell- och restaurang samt tillverkning.

Vi fungerar även som översättningsbyrå med fokus på svenska, finska och norska och översätter texter som t.ex. avtal, bruksanvisningar och webbsidor för företag och organisationer i Tyskland, Schweiz och Österrike. ScanLang författar eller översätter de texter som vänder sig till kunder, allmänhet, medarbetare eller patienter. På så sätt möjliggör vi en god kommunikation med dessa intressegrupper.

Många företag vill förbättra kommunikationen med sina kunder eller medarbetare och samtidigt kontrollera hur väl dessa målgrupper uppfattar interaktionen. För detta ändamål använder idag fler än 80 företag och organisationer vårt system för att mäta och förbättra nöjdheten. I egenskap av s.k. Preferred Reseller distribuerar, implementerar och underhåller ScanLang detta analysverktyg från HappyOrNot i Österrike.

Läs mer om våra affärsområden:

Översättning av tyskspråkig dokumentation till finska, svenska och norska

Vi hjälper er med professionella översättningar till de skandinaviska språken! ScanLang står för Scandinavian Languages. De senaste 16 åren har vårt företag hanterat en stor mängd översättningsprojekt. Vi översätter avtal, webbsidor, bruksanvisningar och marknadsföringsmaterial i huvudsak från tyska och engelska till finska, svenska, danska och norska. Vi är specialiserade på de skandinaviska och de tyskspråkiga marknaderna och arbetar både för andra översättningsbyråer och direkt mot företagskunder och myndigheter. Vårt team av översättare består av fem personer som har något av de skandinaviska språken som modersmål. Alla har en högre utbildning inom språk och översättning och dessutom många års erfarenhet av professionell översättning. Som översättningsbyrå för finska, svenska och norska hjälper vi våra tyskspråkiga kunder att etablera sig framgångsrikt på den skandinaviska marknaden.

 

Skicka ett mail till oss, eller ring oss på +43 1 90 93 764!

Vad man bör känna till om tekniska översättningar

En bruksanvisning är ingen frivillig service från tillverkaren. Produkter som räknas som maskiner omfattas av EU:s maskindirektiv. I detta fastställs uttryckligen följande: ”Med alla maskiner skall följa en bruksanvisning på det eller de officiella gemenskapsspråken i den medlemsstat där maskinen släpps ut på marknaden och/eller tas i drift.”

Det innebär att en bruksanvisning översatt till språket i det aktuella landet enligt lag måste medfölja vid leverans av maskinen. Bruksanvisningen är en del av maskinen eller anläggningen. Om en bruksanvisning saknas räknas det som en brist när produkten lanseras på marknaden och ger köparen rätt att häva köpet. En ofullständig eller felaktig bruksanvisning likställs med avsaknad av en bruksanvisning. Det betyder också att en bruksanvisning som helt uppenbart har gjorts med Google Translate, eller som uppvisar tydliga kvalitetsbrister, inte bara är irriterande utan dessutom anses vara ett produktfel som ger köparen rätt att häva köpet.

En bruksanvisning är en del av produktens säkerhetskoncept. Syftet med bruksanvisningen är att undvika risker och faror för människor eller föremål och informera om hur produkten används på korrekt sätt och hur felaktig användning förhindras. Om en olycka, en materiell skada eller en personskada kan härledas till bristande eller felaktiga uppgifter i en bruksanvisning gäller produktansvarslagen med alla tillhörande risker för tillverkaren. Snålar man med översättningskostnaderna kan det alltså bli väldigt dyrt i slutänden!

 

Översättningar från svenska till tyska

Tyska och svenska är relativt närbesläktade språk vilket gör att många svenska ord påminner om de tyska motsvarigheterna. Med lite övning kan tyskspråkiga snabbt klura ut ungefär vad en text på svenska handlar om. Det gäller dock att se upp med så kallade false friends. Det är ord som liknar varandra på svenska och tyska, men som har en helt annan betydelse och därmed kan få läsaren på irrvägar. Några exempel är mittag, som inte är samma som det svenska ordet middag, öl som betyder olja på tyska, och affärsman som på tyska för tankarna till en man som sysslar med helt andra typer av affärer.

Dessa ”falska vänner” kan sörja för en hel del skratt och missförstånd, men vid professionell översättning från svenska till tyska blir de sällan något problem eftersom det hör till grundkunskaperna att känna till dem för alla som lär sig ett främmande språk. Knepigare är det med ord som visserligen betyder samma sak på tyska som på svenska, men som väcker helt andra associationer. Det svenska ordet du är inte alls samma sak som tyskans andra person singular. För den tyska målgruppen kan den korrekta översättningen av det neutrala direkta tilltalet ”Du, Johannes, vill du...” i själva verket vara ”Herr Mayr, skulle Ni vilja...”.

False friends kan även vara av stilistisk typ, om man i målspråket tenderar att använda en annan stil i en viss typ av texter än i källspråket. Ett exempel på detta är myndighetstexter. Under de senaste 20 åren har man i Sverige lagt stor vikt vid att denna typ av texter ska vara lättlästa och enkla att förstå. Följden är att brev och skrivelser från svenska myndigheter idag, med sina korta meningar och vardagliga uttryck, knappt längre skiljer sig från vardagsspråket – något som kan verka väldigt främmande för tyskspråkiga läsare. I en facktext är detta i normalfallet inte önskvärt, vilket gör att det ibland kan vara lämpligt att avvika från strukturen i den svenska källtexten. Förutom utmärkta språkkunskaper kräver detta även omfattande textmässig och kulturell kunskap, något som en professionell översättare mellan svenska och tyska förfogar över.

icon-kontakt.gifHar du någonting att fråga?
 

Skriv oss e-post eller ring +43 1 90 93 764!