Scanlang Translations

Specialiserade på finska, svenska och norska översättningar

ScanLang GmbH med säte i Wien har mer än 16 års erfarenhet av att hantera översättningsprojekt. Vi är specialiserade på översättningar mellan de skandinaviska språken (finska, svenska, norska) och tyska och engelska.

Lång erfarenhet av översättningar av tekniska, kommersiella och juridiska texter

För oss handlar det inte om att översätta enskilda ord. Istället handlar det om att förmedla det man vill säga med orden. Tack vare vår långa erfarenhet inom översättning av tekniska, medicinska, kommersiella och juridiska texter har vi vad som krävs för detta.

Gedigen kunskap om de skandinaviska och tyskspråkiga marknaderna

Ofta måste marknadsföringen anpassas till de kulturella och ekonomiska förhållandena som råder i det aktuella landet. ScanLang har djupgående kunskap om flera skandinaviska och tyskspråkiga marknader (t.ex. Finland, Österrike och Schweiz) och tar gärna hand om arbetet med att marknadsanpassa er kommunikation.

 

Översättningar tyska-svenska och svenska-tyska

Tillsammans med våra svenska översättare översätter vi texter åt företag på både den svenska och den tyskspråkiga marknaden. Under många år har vi byggt upp en omfattande kompetens inom t.ex. miljöteknik och träförädling. Dessutom översätter vi ofta juridiska texter och levererar dem vid önskemål även vidimerade.

Vår största tillgång är våra samarbetspartners och vi arbetar enbart med översättare som har svenska som modersmål och lång och beprövad erfarenhet.


Skicka ett mail till oss, eller ring oss på +43 1 90 93 764!

icon-kontakt.gifHar du någonting att fråga?
 

Skriv oss e-post eller ring +43 1 90 93 764!