Scanlang - Scandinavian Languages Technology Business Development

ScanLang - Scandinavian Languages, Technology, Business Development

Översättning av tyskspråkig dokumentation till finska, svenska och norska

Vi hjälper er med professionella översättningar till de skandinaviska språken! ScanLang står för Scandinavian Languages. De senaste 16 åren har vårt företag hanterat en stor mängd översättningsprojekt. Vi översätter avtal, webbsidor, bruksanvisningar och marknadsföringsmaterial i huvudsak från tyska och engelska till finska, svenska, danska och norska. Vi är specialiserade på de skandinaviska och de tyskspråkiga marknaderna och arbetar både för andra översättningsbyråer och direkt för företagskunder och myndigheter. Vårt team av översättare består av fem personer som har något av de skandinaviska språken som modersmål. Alla har en högre utbildning inom språk och översättning och dessutom många års erfarenhet av professionell översättning. Vi hjälper våra tyskspråkiga kunder att etablera sig framgångsrikt på den skandinaviska marknaden – ett koncept som vi är ensamma om i Österrike!

Mer om översättningar