Scanlang - Scandinavian Languages Technology Business Development

ScanLang - Scandinavian Languages, Technology, Business Development

Har du dokumenter på tysk som skal oversettes til finsk, svensk eller norsk?

Når det gjelder fagoversettelser til skandinaviske språk, er vi den riktige samarbeidspartneren. ScanLang står for Scandinavian Languages. Bedriften har nå i 15 år realisert mange interessante oversettelsesprosjekter. Vi oversetter kontrakter, nettsteder, bruksanvisninger og markedsføringstekster, hovedsakelig fra tysk og engelsk til finsk, svensk, dansk og norsk. Og vi er spesialisert på det skandinaviske og tyskspråklige markedet. Vi arbeider både for andre oversettelsesbyråer og direkte for kommersielle og offentlige sluttbrukere. Oversetterteamet vårt består av fem personer med et skandinavisk språk som morsmål. Alle har en utdannelse innenfor språk- eller oversettelsesvitenskap og lang erfaring som oversettere. Vi konsentrerer oss om Skandinavia og formidler kunnskap om skandinavisk språk og kultur til de tyskspråklige kundene våre. Dette konseptet er enestående i Østerrike!

mer om oversettelser

Skandinaviske verktøy for dialog med kunder og medarbeidere

ScanLang gir deg muligheten til å forbedre kommunikasjonen med kunder og medarbeidere ved hjelp av helt nye verktøy. Vi har spesialisert oss på salg av skandinaviske, innovative løsninger for dialog med medarbeidere og kunder.

Vi er den offisielle forhandleren av HappyOrNot® i Østerrike, verdens ledende system innen forbedring av kunders og ansattes tilfredshet.

For opplæring av kunder, medarbeidere og partnere kan vi i Østerrike og Sveits tilby systemet Eliademy for Business. Her dreier det seg om et praksisnært e-læringsverktøy som kundene våre kan bruke til å distribuere nytt innhold til målgruppen sin på en enkel måte, eller repetere stoffet senere.

Bedrifter som forbedrer dialogen med medarbeidere og kunder, gir seg selv et konkurransefortrinn. Ved hjelp av verktøyene våre kan kundene motta eller distribuere avgjørende informasjon helt eller delvis automatisk. Bedriftene vil med dette systematisk få økt kontakt med kunder og medarbeidere, og vil kontinuerlig motta tilbakemeldinger og evalueringer.

mer om e-læring og kundetilfredshet