Oversettelser

Spesialisert på finske, svenske og norske oversettelser

 

ScanLang GmbH befinner seg i Wien og har mer enn 21 års erfaring med å gjennomføre oversettelsesprosjekter. Vi har spesialisert oss på oversettelser fra skandinaviske språk (finsk, svensk, norsk) til tysk og engelsk.

Vi har lang erfaring fra oversettelse av tekniske, økonomiske og juridiske tekster

Det dreier seg ikke om å oversette ord for ord. Det dreier seg om å oversette ideene og innholdet som ordene danner. Vår lange erfaring fra oversettelse av tekniske, medisinske, økonomiske og juridiske tekster hjelper oss med å få til dette.

Fagkunnskap om de skandinaviske og tyskspråklige markedene

Markedsføringsmateriell må ofte tilpasses de sosiokulturelle og økonomiske betingelsene til markedet der de skal brukes. ScanLang har fagkunnskap om flere skandinaviske og tyskspråklige markeder (som Finland, Østerrike og Sveits), og overtar gjerne lokaliseringen av kommunikasjonstiltakene dine.

Oversettelser fra engelsk/tysk til finsk og fra finsk til tysk/engelsk

Med våre fire finskspråklige oversettelsespartnere oversetter vi tekster både for tyskspråklige og finske bedrifter. Her har vi i årenes løp bygd ut fagkunnskapen vår, for eksempel på områdene miljøteknikk og treforedling. Vi oversetter dessuten juridiske tekster, som du også kan få autorisert hos oss.

Oversettelser fra tysk til norsk og fra norsk til tysk

Den viktigste komponenten er partnerne våre. Vi samarbeider bare med oversettere som har norsk som morsmål, som har lang erfaring og som vi vet vi kan stole på.

 

 

Bunte kappen: fallgruver med produktnavn

 Norsk og tysk er beslektede språk, og det er mange ord i norsk og tysk som ligner på hverandre: det tyske ordet Winterferien er vinterferie også på norsk, og det norske ordet bursdag er forkortet fra det tyske Geburtstag. Det fins også en god del falske venner, ord som ligner på hverandre, men som har ulike betydninger.

Nordmenn på besøk i Østerrike forbauser seg over Trafik på hvert gatehjørne, inntil de finner ut at det er en aviskiosk. For tysktalende personer på tur i Skandinavia er det morsomt å bestille seg øl – ordet Öl betyr jo olje på tysk. Hva kan vel være morsommere enn å kjøpe en halvliter olje på en pub i oljelandet Norge?

For bedrifter er det viktig å legge merke til at etablerte ord og navn i eget land kan i et annet land skape helt andre forestillinger. Ordene bunte og Kappen er også tyske ord, men en overskrift som her forteller ikke om å binde jakken i bunt, men om fargerike luer. Ikke helt det som klesbutikken har i lageret, men noe med klær i alle fall.

For å finne på gode produktnavn er det viktig å kjenne igjen ordets skjulte konnotasjoner og betydninger på ulike dialekter og slang. En ordbok alene er ofte ikke nok, man bør så absolutt gi jobben til en spesialist som bor i det målspråklige området.

En vellykket forretningskommunikasjon på tvers av land og kulturer krever både språkkunnskaper og kulturell kompetanse. Her kan ScanLang tre støttende til. Vi har lang erfaring i å sjekke produktnavn og tilbyr for eksempel en tjeneste der kommunikasjonsspesialister med tysk som morsmål sjekker produktnavnkandidater grundig, vurderer hvor hensiktsmessige de er og informerer om mulige skjulte konnotasjoner.

Vi tilbyr gjerne rådgiving knyttet til å etablere seg i det tyskspråklige markedet. Det er bare å ta kontakt og spørre oss!