Oversettelser tysk till norsk

Tysk oversettelser

Vårt oversettelsesbyrå utfører profesjonelle oversettelser fra tysk til norsk. Disse oversettelsene blir gjort av erfarne norskoversettere. For organisasjoner gjennomfører vi også oversettelser fra norsk til tysk.

Oppdrag vi tar på oss fra norsk-tysk og tysk-norsk:

 • Tekniske oversettelser (bygg og anlegg, bilbransje osv.)
 • Juridiske oversettelser (distribusjonsavtaler, generelle vilkår osv.)
 • Medisinske oversettelser (medisinteknikk osv.)
 • Andre fagoversettelser (næringsmiddelteknikk, kjemi, eksport, markedsføring osv.)
 • Oversettelse av forvaltningstekster
 • Korrekturlesing og språkvask
 • Oversettelse av nettsider (flerspråklige nettsider)
 • Fullstendig prosjektledelse og koordinering av oversettelsesoppdraget

Fordelene med å velge ScanLang for oppdraget:

 • Kvalitet på oversettelsen: Norskoversetternes mangeårige yrkeserfaring gir upåklagelige oversettelser og fagtekster som er godt forståelige for målpublikumet.
 • Fagkunnskap: Vi påser at oversetterne har tilstrekkelig fagkunnskap på området som skal oversettes.
 • Erfaring i utførelse av oversettelsesprosjekter: I 21 år har ScanLang vært en garanti for vellykkete oversettelser fra tysk til norsk.
 • Pålitelighet: Det at vi holder de avtalte fristene er en viktig del av kundenes tilfredshet.
 • Tekster blir tilpasset til lokale forhold: Når det er nødvendig for at teksten blir forstått gjør vi bedriftskundene våre oppmerksom på kulturelle særegenheter i Norge og de tyskspråklige land.
 • Brukervennlighet: Vår oversettelse sikrer at den brukervennlige brukeranvisningen forblir en brukervennlig brukeranvisning. Når det er mulig forsøker vi å lette lesbarheten i den oversatte teksten.