Om tekniske oversettelser

Hva man bør vite om tekniske oversettelser

En bruksanvisning er ingen frivillig service som produsenten tilbyr. Produkter som regnes som maskiner hører under EUs maskindirektiv. Der finner man det tydelig: Det skal følge med en bruksanvisning for alle maskiner, på det eller de offisielle fellesskapsspråkene i medlemsstaten der maskinen bringes i omsetning og/eller tas i bruk.

Med maskinen skal det altså følge en bruksanvisning på det offisielle språket i landet. Bruksanvisningen regnes som en bestanddel av maskinen eller anlegget. En manglende bruksanvisning regnes som omsetningsfeil, noe som gir kjøperen rett til å heve kjøpet. En ufullstendig eller mangelfull bruksanvisning likestilles med en manglende bruksanvisning. Dette betyr at en bruksanvisning som åpenbart er laget med Google Translator eller som har tydelige kvalitetsmangler er ikke bare irriterende, men regnes som produktfeil og dermed også som en grunn til å oppheve kjøpet.

En bruksanvisning er en del av produktets sikkerhet. Bruksanvisningens funksjon er å unngå risiko og fare for mennesker eller materielle skader. Bruksanvisningen skal oppgi hvordan man bruker produktet riktig samt hindre feilaktig bruk. Når en personskade eller materiell skade kan føres tilbake til bruksfeil som skyldes manglende eller feilaktige opplysninger i bruksanvisningen, rammer produktansvaret produsenten. Å spare på oversettelseskostnader kan altså koste dyrt!