Bedriften

Har du dokumenter på tysk som skal oversettes til finsk, svensk eller norsk?

Når det gjelder fagoversettelser til skandinaviske språk, er vi den riktige samarbeidspartneren. ScanLang står for Scandinavian Languages. Bedriften har nå i 21 år realisert mange interessante oversettelsesprosjekter. Vi oversetter kontrakter, nettsteder, bruksanvisninger og markedsføringstekster, hovedsakelig fra tysk og engelsk til finsk, svensk, dansk og norsk. Og vi er spesialisert på det skandinaviske og tyskspråklige markedet. Vi arbeider både for andre oversettelsesbyråer og direkte for kommersielle og offentlige sluttbrukere.

Oversetterteamet vårt består av fem personer med et skandinavisk språk som morsmål. Alle har en utdannelse innenfor språk- eller oversettelsesvitenskap og lang erfaring som oversettere. Vi konsentrerer oss om Skandinavia og formidler kunnskap om skandinavisk språk og kultur til de tyskspråklige kundene våre. Dette konseptet er enestående i Østerrike!

mer om oversettelser

 

ScanLang – Scandinavian Languages